Wetenschap

Earthfulness is de bewuste beleving van verbondenheid met natuur in het dagelijkse leven. Als je Earthfulness beoefent dan doe je specifieke activiteiten die jouw vermogen om natuurverbondenheid te ervaren vergroten.

tree-nature-forest-walking-woman-photography-971400-pxhere.com

Op deze site houden we wetenschappelijke studies bij, die relevant zijn voor het ontwikkelen van oefeningen en methodes die het vermogen van mensen om zich verbonden voelen met de natuur in het dagelijkse leven te vergroten.

We lichten alvast een paar relevante wetenschappelijke artikelen uit:

van Heel, B.F.; van den Born, R.J.G.; Aarts, N. A  (2024)

Een recente studie van het Centre Connecting Humans and Nature aan de Radboud Universiteit toont aan op basis van een Eartfhulness Challenge dat dagelijkse, korte oefeningen in en met natuur kunnen helpen om je – ook in stedelijke omgeving -  meer verbonden te voelen met natuur.

Richardson & Sheffield (2017) hebben onderzocht dat deelnemers die elke dag, vijf dagen lang ‘three good things in nature’ opschrijven een verhoogde natuurverbondenheid hebben. Zij beargumenteren dat als je dat elke dag doet, het ook blijvend natuurverbondenheid kan versterken.

Een studie van Hammond (2020) kijkt naar de invloed van het bijvoeren van vogels op natuurverbondenheid. Interessant hieraan is ook dat in deze studie de voederbakken aan basisschoolkinderen (11/12 jaar) zijn meegegeven en dat het de bedoeling was het echt als gezinsactiviteit op te zetten. Opvallend is dat voor de ouders/volwassenen de natuurverbondenheid tijdens het experiment wel toenam, maar bij kinderen niet.

Mayer en collega’s (2008) hebben adhv drie studies met studenten gevonden dat 15 minuten wandelen in een natuurlijke omgeving of het kijken van filmpjes met een natuurlijke omgeving natuurverbondenheid verhoogt. Voor ‘echte natuur’ zijn de effecten sterker dan bij de virtuele natuur.

Het effect van blote voetenpaden zijn onderzocht door Rickard & White (2021), waar mensen tien minuten in een park en strand lopen, met of zonder schoenen. Zij concluderen dat na afloop zowel in een parkachtige tuin als op een strand mensen op blote voeten hogere natuurverbondenehid hebben dan mensen die het stuk met schoenen hebben gelopen.

Wereldwijd lijken mensen steeds verder af te staan van natuur. In een studie bekeken Cazalis, Loreau & Barragan-Jason trends in 'Experience of Nature'. Er lijkt bewijs dat mensen steeds minder verbonden zijn met natuur, met name in Noord Amerika, West Europa en Japan. Zij verwachtten die neerwaartse trend ook in andere landen.